Γενετική συμβουλευτική για τους ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο και τους υγιείς συγγενείς τους