Οι Υπηρεσίες μας


Η εξυπηρέτηση των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία γίνεται στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, ενώ οι ασθενείς που το επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν για τη χορήγηση της θεραπείας τους στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» .

* Δεν υπάρχουν συμβάσεις με Ασφαλιστικά Ταμεία

** Προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες


Διερεύνηση και διάγνωση νεοπλασιών

Χορήγηση χημειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας, βιολογικών θεραπειών

Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών και επιπλοκών κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Παρακολούθηση του ασθενούς μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας

Πρώιμη πρόσβαση σε νέα ογκολογικά φάρμακα

Ένταξη ασθενών σε διεθνείς κλινικές μελέτες

Υποστηρικτική αγωγή και ολοκληρωμένη φροντίδα σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας

Διάγνωση και διαχείριση περιπτώσεων κληρονομικού καρκίνου

Γενετική συμβουλευτική για τους ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο και τους υγιείς συγγενείς τους

Συμβουλευτικές συνεδρίες σε ασθενείς που ήδη υποβάλλονται ή έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους