Διάγνωση και διαχείριση περιπτώσεων κληρονομικού καρκίνου