Παρακολούθηση του ασθενούς μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας