Υποστηρικτική αγωγή και ολοκληρωμένη φροντίδα σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας