Χορήγηση χημειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας, βιολογικών θεραπειών