Εμπειρία


Η αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο αποτελεί ένα πολύπλοκο κεφάλαιο της άσκησης της ιατρικής, που ξεκινάει με τη διάγνωση και περνάει από τα διάφορα στάδια της εξέλιξης της νόσου και της θεραπείας. Απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, μακροχρόνια εμπειρία και ανάπτυξη συναντίληψης με τον ασθενή ως προς την πορεία της νόσου, τους στόχους της θεραπείας και τα προσδοκώμενα οφέλη.

Η μακροχρόνια άσκηση της ογκολογίας σε μεγάλα ογκολογικά κέντρα αριστείας, όπου ο μεγάλος αριθμός ασθενών και η αντιπροσώπευση πολλών και διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων αποτελούν συνήθεις συνθήκες, δίνουν την άνεση και την εμπειρία στο γιατρό

να διαχειρίζεται περιπτώσεις με σύνθετα προβλήματα, σπάνια νοσήματα και θεραπευτικά διλήμματα.

Όλα αυτά όμως πάντοτε με την επίγνωση ότι, ο κάθε ασθενής με το νόσημά του αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό, που μπορεί να μην ανταποκρίνεται απαραίτητα στην τυπική εικόνα της διάγνωσης.