Πρώτη επίσκεψη


Για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησής σας κατά την πρώτη επίσκεψη, καλό είναι να έχετε μαζί σας :

  •  Ενημερωτικό σημείωμα από το γιατρό που σας παραπέμπει
  •  Ιστολογική εξέταση εφόσον έχει γίνει βιοψία
  •  Το εξιτήριό σας εφόσον έχετε νοσηλευθεί
  •  Ακτινολογικές εξετάσεις (αξονικές/μαγνητικές τομογραφίες, ακτινογραφίες, σπινθηρογραφήματα)
  •  Πρόσφατες εξετάσεις αίματος
  •  Τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε
  •  Το βιβλιάριο υγείας σας
  •  Το ΑΜΚΑ σας