Διάτρηση ρινικού διαφράγµατος


χρήση ενυδατικών αλοιφών ωφελεί το βλεννογόνο της ρινός και τη ρινική αναπνοή, επειδή η διάτρηση προκαλεί διαταραχές στο ρινικό κύκλο και σαν επακόλουθο αυξηµένο ποσοστό επιστάξεων.